Akhisar Garaj Taksi - Akhisar Şehirlerarası Otobüs Terminali, 45200 Akhisar/Manisa