Bornova Taksi 7-24, Kazımdirik Mh, 35100 Bornova/İzmir