İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin tüm iç işleri faaliyetlerini yürütmektedir. Bu süreçleri kısaca özetlemek gerekirse, "Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, yurdun iç güvenliği ve asayişi, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetleri korumak" tan oluşmaktadır. Bakanlığın temeli ise Osmanli imparatorluğuna dayanmaktadır.

İç işleri bakanlığı nereye bağlıdır?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.

Türkiye'nin İç İşleri Bakanı Kimdir?

Sayın Süleyman SOYLU İç işleri başkanı olarak görev yapmaktadır.