İstasyon Taksi - İstasyon, İstasyon Cd. No:55, 59500 Çerkezköy/Tekirdağ