Kanatlı Taksi Antakya, Cumhuriyet, Adnan Menderes Cd. No:4, 31040 Antakya/Hatay