Cumhuriyet Mahallesi Kirikhan Güven Taksi, Cumhuriyet, 31300 Kırıkhan/Hatay