İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamlayan Uzm. Dt. Sema Koyuncu lisans eğitimine Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde devam etmiştir. 
Lisans eğitiminin ardından Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde önce Periodontoloji Anabilim Dalı’nda 
doktora eğitimine, ardından Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlamıştır. 
Doktora ve uzmanlık eğitimi boyunca birçok yurt içi ve yurt dışı kongreye katılmıştır.