Kayseri AÖF Bürosu adres iletişim bilgileri nelerdir? Kayseri AÖF Bürosundan hangi işlemleri yapabilirim?

  • Öğrenci Belgesi:Öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat veya posta yoluyla başvurarak öğrenci belgesi alabilirler.

  • Askerlik Tecil işlemleri:Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için öğrenim durumlarına ilişkin bilgi her yıl Askeralma Dairesi Başkanlığına (ASAL) toplu olarak gönderilmektedir.

  • Yabancı ülkelerce istenen Öğrenci Belgeleri ve diğer belgelerin onaylanması: Bu hakların elde edilmesinde kullanılmak ve onaylanmak üzere yurt dışından gönderilen veya Sosyal Güvenlik Kurumunca bu amaca yönelik olarak istenen formlar Merkez Büro tarafından doldurularak onaylanmaktadır. Bu nedenle yurt dışından gelen öğrenci belgelerinin onayı için posta ile veya bizzat Merkez Büroya başvurulması gerekmektedir. AÖF büroları size bu konuda bilgi verecek herhangi bir belge onaylamayacaklardır.

  • Büro-Sınav Merkezi ve Kişisel bilgi değişiklikleri:Öğrencilerimizin internet başvurusunda verdikleri nüfus bilgileri http://www.nvi.gov.tr adresindeki bilgilerle karşılaştırılacak, farklı bilgi bulunması hâlinde http://www.nvi.gov.tr adresindeki bilgilere göre düzeltilecektir. 

  • Yeniden Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartı Düzenlenmesi:Kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenciler “Öğrenci Kimlik” veya “Tanıtım Kartı”nın kaybolması ya da kullanılamaz hâle gelmesi durumunda herhangi bir AÖF bürosuna bizzat başvurup aşağıdaki koşulları yerine getirerek öğrenci kimlik veya tanıtım kartının yeniden düzenlenmesini isteyeceklerdir.

  • Ders Kitaplarının Dağıtımı:Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde kayıt yaptıran ve kayıt yenileten öğrencilerin ders kitaplarının dağıtımı AÖF bürolarından yapılacaktır.