Santral Taksi Ümraniye 7-24 - Tantavi, Paksoy Sok No:3, 34764 Ümraniye/İstanbul