Ofisimiz şahış ve şirket müvekkillerine ağırlıklı olarak Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, İcra – İflas Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında hizmet vermektedir. Ofis olarak önümüze gelen uyuşmazlıklara daima müvekkilin penceresinden bakmaya ve eğer imkân varsa uyuşmazlığı çözüm merciine taşımaktan önce tarafları bir araya getirerek çözmek suretiyle tarafları hem iş yükünden hem de yargılama maliyetlerinden kurtarmaya özen göstermekteyiz.