ÜCRETSİZ FİRMA KAYDI | GİRİŞ YAP
Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Nasıl Hesaplanır?

Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Nasıl Hesaplanır?

  Asgari ücret hayatımızın içinde sıkça rastlanılan bir kelime haline gelmiştir. Peki asgari ücret nedir?Nasıl belirlenir ve 2021 asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret bir diğer adı ile minimum ücret olarak da anılmaktadır. Yasal haklar bakımından işçilere ödenebilecek en düşük ücrete asgari ücret denilir. İşçilerin emeği açısından bir sınır belirlenmiş olur. Bir ailenin; barınma, yeme-içme, ulaşım vb. İhtiyaçlarının minimum düzeyde karşılanabileceği bir ücret belirlenmektedir. Emeğin korunmasına yönelik olarak asgari ücret fikri oluşturulmuştur. 2021 asgari ücret ne kadar oldu sorusunun yanıtı ise; brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş iken net olarak 2 bin 825 lira 90 Kuruş'tur. Şimdi asgari ücretin nasıl hesaplandığı, belirlendiği ve yıllar içindeki asgari ücret değişimlerine bakalım.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

  Asgari ücret, komisyon tarafından yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucunda belirlenir. Komisyon; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri, ilgili bakanlık iş sağlığı ve güvenliği temsilcileri, Devlet İstatistik Enstitüsü temsilcileri, Hazine Müsteşarlığı temsilcileri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri ve işçi-işveren temsilcileri tarafından oluşturulur.

  Oylamalar çoğunluk esaslı olarak gerçekleştirilir. Uygulanacak asgari ücret miktarı belgelere dayandırılmak zorundadır. Asgari ücret belirlenirken; sosyal ve ekonomik durum, geçinme indekslerine ait veriler ve enflasyon (özellikle gıda enflasyonu) göz önünde bulundurulur. Görüşmelerin net tarihi yoktur. Gerekli görüşmeler bakanlık çağrısı ile gerçekleştirilir.  Ülkemizde asgari ücret zamlarının belirlenmesi enflasyon oranı paralelinde yapılır.  Yıllar içinde yapılan asgari ücret zamları alım gücünün düşmesi neticesinde bu ölçüde erimiştir.  Asgari ücret yıllar geçtikçe refah düzeyini etkilemektedir. Bu ölçüde asgari ücret bir ortalama ücret haline gelmiştir.

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücretlinin net ücret miktarı eline geçene kadar ödemekle yükümlü olduğu bazı vergi kesintileri vardır. Bu kesintiler; SSK primi işçi payı (%1 oranında), işsizlik sigortası işçi payı (%14 oranında), gelir vergisi matrahı, gelir vergisi (gelir vergisi oranı %15), damga vergisi (0,00759 oranında) kesintileri yapılır.  Kesintiler yapılarak net ücret belirlenir. Brüt olarak 2021 asgari ücret 3 Bin 577 Lira 50 Kuruş olarak belirlenmiştir. Yapılan kesintiler neticesinde işçilerin eline geçen net ücret 2 Bin 825 Lira 90 Kuruş olmuştur. 2021 asgari ücretine %21,56 yükseltilerek toplamda 500 TL zam yapılmıştır. Enflasyon değeri ise %14,03 olarak hesaplanmış zam da %7 bu oranın üzerine çıkış sağlamıştır. Ayrıca asgari ücretli çalıştıran işverenlere 75 TL ek ödeme müjdesi de bakan tarafından verilmiştir. 

Asgari Geçim İndirimi 2021’de Ne kadar oldu?

 Asgari geçim indirimi 2021 de aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Bekar olanlar için 268 Lira 31 Kuruş,
 • Evli, eşi çalışmayan 321 Lira 98 Kuruş,
 • Evli, bir çocuklu, eşi çalışmayan 362 Lira 22 Kuruş,
 • Evli, iki çocuklu, eşi çalışmayan 402 Lira 47 Kuruş,
 • Evli, üç çocuklu, eşi çalışmayan 456 Lira 13 Kuruş olmuştur.

Yıllara Göre Asgari Ücret Artışı Nasıl Olmuştur?

Yıllara göre asgari ücreti ve artışını ele alınacak olursa. 2021 asgari ücret ve 10 yıllık bir periyotta asgariücretartışları şöyledir;

 • 2011 yılı asgari ücret %4,7 artarak net 629,96 TL,
 • 2012 yılı asgari ücret %12,37 artarak net 701,13 TL,
 • 2013 yılı asgari ücret %8,61 artarak net 773,1 TL,
 • 2014 yılı asgari ücret %10 artarak net 846 TL,
 • 2015 yılı asgari ücret %12,2 artarak net 949,7 TL,
 • 2016 yılı asgari ücret %30 artarak net 1,300,99 TL,
 • 2017 yılı asgari ücret %8 artarak net 1,404,06 TL,
 • 2018 yılı asgari ücret %14,2 artarak net 1,603 TL,
 • 2019 yılı asgari ücret %26,05 artarak net 2,020 TL,
 • 2020 yılı asgari ücret %15,03 artarak net 2,324,70 TL,
 • 2021 yılı asgari ücret %21,56 artarak net 2,825,90 TL olmuştur.